zaterdag 20 juli 2019
Over onze
visie
Lees ons
blog
Werkzaamheden
op de heide

 


Bij de werkzaamheden aan de Berkel door het Waterschap is men gestuit op een zeer mooie laag leemhoudend zand. Het is juist deze zandsoort die noodzakelijk is om de gaten op de heide te dichten. Een keurige match.

Daarom zal er op 3 april gestart worden met het klaar maken van het terrein in de Zuid hoek (Elzerdijk- Reeverdijk). Vervolgens wordt gestart met het tijdelijk opslaan van dit zand. De aanvoer naar de zuidelijke punt van de heide zal plaats vinden vanaf de Berkel over de Harfensesteeg en een stukje (verharde) Elzerdijk. Vanaf donderdag 3 april zal 5000 m3 in depot gelegd worden.
Het leemhoudend zand is nodig om de gaten in de bodem van de heide en de heide vennen te kunnen dichten. Gezocht is naar een streekeigen grond met een hoger percentage leem. Deze grond voelt kleverig aan. Als de grond tussen de vingers gewreven wordt voelt het wat vettig aan. Daarmee is ze goed te herkennen.