zaterdag 20 juli 2019
Over onze
visie
Lees ons
blog
Werkzaamheden
op de heide

Toevallig hebben we de jongen van vorig jaar op exact dezelfde dag geringd, ook op 26 juli. Opvallend is wel dat de jongen vorig jaar al veel groter waren, ruim twee weken ouder dan die van dit jaar.
De jongen van dit jaar waren op de ringdatum ca 20 dagen oud. De meeste wespendieven zijn dit jaar laat.
Dit valt te verklaren door het slechte weer in Zuid-Europa begin mei. De Wespendieven waren toen net de Sahara en de Middellandse Zee overgestoken, een zware tocht, waarna ze altijd even moeten bijtanken.
Dat bijtanken lukte vanwege de weersomstandigheden slecht, zodat veel paren in slechte conditie in de broedgebieden aankwamen en dus pas later zijn gaan broeden met vaak slechte broedresultaten tot gevolg; geen jongen of slechts één jong. Opvallend veel paren zijn zelfs helemaal niet gaan broeden. Het paar van de Gorsselse Heide is dus een gunstige uitzondering met wederom twee jongen en dat voor het vierde achtereenvolgende jaar!
We kunnen hier dus wel spreken van een superpaar.

Wespendief

  

De natuurherstelwerkzaamheden hebben hierbij ongetwijfeld een positieve impact gehad.
Piet Schermerhorn