zaterdag 20 juli 2019
Over onze
visie
Lees ons
blog
Werkzaamheden
op de heide

Toegang heide is veranderd

Nu de herstelwerkzaamheden op de heide bijna zijn afgerond is gestart met de aanpassingen in het padenplan. Er worden nieuwe delen aangelegd en de bekende delen aangepast. Voor zover mogelijk zijn de paden rond gelegd. Daarmee wordt bedoeld iets bol zodat het water er makkelijker afloopt. Daarbij is iets leemhoudend zand gebruikt dit geeft een iets steviger structuur aan het wandelpad.
Afgelopen week is een start gemaakt met het verplaatsen van de toegangsslagbomen naar de heide.
Allereerst is een tijdelijke slagboom neergezet in de toegang naar de heide aan de zuidkant van de Elzerdijk. Het gaat hier om een tijdelijk slagboom omdat er nog plagsel moet worden afgevoerd. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van tractoren en keepers en is er meer ruimte nodig om gemakkelijk de Elzerdijk op te kunnen rijden. De officiële slagbomen zijn daarvoor niet breed genoeg. Nadat in oktober de laatste rillen plagsel zijn afgevoerd zal hier een definitieve slagboom worden aangelegd.
Daarnaast is de toegangsslagboom tegenover de kartbaan verwijderd. Deze toegang is afgesloten met stobben vanuit het (voormalige) rabattenbos. In het nieuwe padenplan is het pad hier geschrapt. Alle borden zijn er al weggehaald.
Nu maar hopen dat de bezoeker gemakkelijk de nieuwe toegang zal vinden.
Er komen meerdere ingangen tot de heide, maar het officiële startpunt van het padenplan komt in de zuidpunt te liggen. Hopelijk is dat in december gereed.
De verwijderde slagboom staat nu, 250 meter naar het noorden, op de hoek Elzerdijk / Gerrit Slagmanstraat en verschaft toegang naar het akkertje. Vandaar loopt het nieuwe wandelpad langs de bosrand om de noordzijde van het Luteaven (Gorssels meertje) heen en vindt dan via het bos aansluiting op het pad rond het centrale deel van de heide.
Met het oog op de kwetsbaarheid van het ven en haar oevers is het pad op enige afstand van het meertje gelegd. Ook heeft daar het hoge waterniveau van het afgelopen voorjaar een belangrijke rol gespeeld. In de komende maanden zullen de toegangen aan de Reeverdijk en Deventerdijk worden gemaakt. Verwacht wordt dat eind december alle activiteiten met betrekking tot de uitvoering van het padenplan zijn afgerond.