zaterdag 20 juli 2019
Over onze
visie
Lees ons
blog
Werkzaamheden
op de heide
Op de Gorsselse Heide graast sinds kort een kudde schapen om van de vergraste heide weer een soortenrijke heide te maken. Om het gebied weer om te vormen tot een structuurrijke en soortenrijke heide moet geplagd en gemaaid worden.


Door de reusachtige graspollen is het terrein erg ongelijk geworden. Hierdoor is machinale bewerking niet mogelijk. Daarom ontstond het idee bij de stichting om een kudde schapen in te zetten. Schapen zien dwalen over de heide is natuurlijk prachtig, bovendien trappen ze bijvoorbeeld de grond open, waardoor ze ruimte maken voor nieuwe plantengroei. Een specifieke heideplant, zoals de klokjesgentiaan, krijgt hierdoor een kans, evenals typische heidedieren, zoals zandloopkevers en levendbarende hagedissen. Om de vergrassing zo effectief mogelijk aan te pakken worden de schapen op een relatief klein gebied gehouden waardoor ze de kans krijgen intensief van de grassen en dezelfde graspollen te vreten. Hierdoor raken de pollen uitgeput en sterven uiteindelijk geheel af. Op die manier ontstaat er tussen de vegetatie ruimte en kan de zon op de bodem schijnen met als gevolg dat de gewenste vegetatie zoals struikheide weer een kans krijgt om te groeien.


Voor de stichting is het nu nog een proef, want de grassen zijn erg verdroogd en is het de vraag of de schapen deze grassen willen blijven eten en er dan ook nog voldoende voeding uit kunnen halen. Als de proef slaagt dan zullen schapen op de Gorsselse heide een vertrouwd beeld worden. De eerste indruk lijkt in elk geval positief, de schapen lopen er tevreden rond. Het project is met een plaatselijke agrariër opgezet en daarmee geeft de stichting op eigentijdse wijze vorm aan het begrip Marke: een (middeleeuws) collectief van boeren die gezamenlijk het beheer en gebruik van hun gemeenschappelijke gronden reguleerden.


Het is niet met zekerheid te zeggen of op de huidige Gorsselse Heide ooit schapen hebben gelopen, maar nu lopen ze af en toe wel degelijk op deze heide.