zaterdag 20 juli 2019
Over onze
visie
Lees ons
blog
Werkzaamheden
op de heide
Een voormalig oefenterrein van defensie bezitten is een aanwinst, het deskundig onderhouden een hele klus. De stichting Marke Gorsselse Heide neemt haar taak serieus om de Gorsselse Heide met verschillende beheerstypen intensief te onderhouden.


Door vergrassing en spontane bosvorming overwoekerde deze unieke heide waardoor zeldzame flora en fauna verloren dreigden te gaan. Twee jaar is de natuurwerkgroep Gorssel intussen bezig met het trekken van dennen en berken. Veel menselijke inspanning dus. En nu grazen er sinds 23 juni jl. een tiental Blonde d’ Aquitaines op de Gorsselse Heide. De Blonde d'Aquitaine is een nog betrekkelijk jong koeienras (1962), ontstaan uit samenvoeging van drie onderrassen die voorkomen in Zuidwest Frankrijk en wel: Garonnaise, Quercy en de Blonde der Pyreneeën. De dieren zijn te herkennen aan de tarwekleurige vacht en een expressieve kop. Door hun afkomst uit vaak onherbergzame gebieden zijn de runderen gewend aan sobere voeding. Ze hebben dan ook het liefst grof structuurrijk voer en dat maakt uitermate geschikt voor beweiding van natuurterreinen.

 

Overigens zullen de blonde dames niet onverwachts uw pad kruisen. Zij doen hun werk op 5 hectare heide achter een stevige afrastering. De stichting Gorsselse Heide kreeg een bijdrage van ruim € 5000,- en stak dat in een solide hekwerk.


Vanaf dit voorjaar lopen er ook al schapen op de Gorsselse Heide en dus kun je je afvragen waarom dan ook nog koeien? De rentmeester van de Marke: “Om de heide optimaal te onderhouden passen we verschillende vormen van natuurbeheer toe. Koeien zijn voor het grote werk en schapen zijn eigenlijk een alternatief voor afplaggen. Zij komen op plekken waar onderhoudsmachi¬nes niet kunnen komen.” Bovendien gaan schapen de verdichting van de bodem tegen, dat is goed te zien op de in mei afgebrande anderhalve hectare heide. Uit de verschroeide aarde schiet al weer vers groen gras op, aanleiding voor de Marke om een tweede kudde schapen in te zetten. Even extra begrazingscapaciteit dus die ook meehelpt jonge uitlopende boompjes rigoureus te kortwieken en dat scheelt weer een hoop handwerk. Maar er zijn meer voordelen, de uitwerpselen van de koeien én de schapen helpen de zure ruwe humuslaag van soms wel 10 cm dikte af te breken. Zo ontstaat een voedingsbodem waaruit nieuwe plantengroei kan ontluiken. Het is een bijzonder gezicht die grazende kuddes en daarom de moeite waard om over de Gorsselse Heide te dwalen of, nog beter, eens met het IVN een ontdekkingstocht over de heide te maken. Gewapend met kennis ziet deze grootste natte heide van Oost-Gelderland er plotseling heel anders uit.