zaterdag 20 juli 2019
Over onze
visie
Lees ons
blog
Werkzaamheden
op de heide

Peter Waterlander schreef:
De resultaten m.b.t. de waargenomen vissen (in Luteaven) is opmerkelijk te noemen. Ik zelf had (vanwege enkele zicht waarnemingen in 2008 verwacht in de het ven zeker Zonnebaarzen aan te treffen. Deze vissen (en dat was zeker in sept. 2008 goed zichtbaar) weten zich zelfs in bijna droogstaande wateren doorgaans zeer goed in stand te houden omdat ze zich vaak verstoppen onder de modder/ tussen humus en bladafval zodat ze niet ten prooi vallen aan b.v. reigers e.d.
Maar in 2012 heb ik geen enkel exemplaar gezien of gevangen, zelfs niet met de hengel .Het lijkt er dus op dat de Zonnebaars toch is uitgestorven. Misschien is zelfs het ven in (of na) 2008 ooit helemaal drooggevallen. (In ieder geval was er in sept. 2008 een zeer lage waterstand!!). Ik zelf kan het eventuele droogvallen echter niet bevestigen.
Met zekerheid kan geconcludeerd worden dat er in in het Luteaven in ieder geval enkele, nog niet volgroeide, maar wel volwassen exemplaren Rietvoorns (Ruisvoorns) voorkomen. Het feit dat ik geen kleinere exemplaren Rietvoorns heb gevangen is verbazingwekkend; Meestal zijn juist de kleinere (jonge) exemplaren beter vangbaar! Volgens de boeken bereikt de Rietvoorn na 1 jaar een lengte van ongeveer 6 cm en na 2 jaar (mannetjes) tot 3 jaar (vrouwtjes) zijn ze geslachtsrijp bij een lengte van ca. 15 cm. De gevangen exemplaren (18 tot 23 cm) zijn dus allen volwassen en naar schatting 4 tot 5 jaar oud. En wanneer ik de resultaten van beide vissoorten combineer,lijkt het er inderdaad op dat het ven in 2008 droog is gevallen, vanwege het ontbreken van de Zonnebaars én het ontbreken van jongere (kleinere) én oudere (grotere) Rietvoorns.