zaterdag 20 juli 2019
Over onze
visie
Lees ons
blog
Werkzaamheden
op de heide

Nog dit jaar wordt gestart met de uitvoering van het Natuurherstelplan.

De Gorsselse Heide is een van de grootste natte heidegebieden in de Achterhoek. Ingrijpende maatregelen zijn nodig om de natuurwaarden van het gebied veilig te stellen en verder te ontwikkelen. Bij de verkoop van dit voormalige militaire oefenterrein verplichtte IJssellandschap, de nieuwe eigenaar, zich om het Natuurherstelplan Gorsselse heide uit te voeren.
Marke Gorsselse Heide is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit plan. Sinds 2009 spant de stichting zich in om de daarvoor benodigde subsidies te krijgen. In maart 2013 heeft Gedeputeerde Staten hiervoor de weg vrijgemaakt. Eind dit jaar of begin 2014 kan gestart worden met uitvoering van een aantal ingrijpende maatregelen: sloten dempen, bomen verwijderen, vennen vrijmaken van houtopslag.

Wat er precies gaat gebeuren om de Gorsselse heide weer in oude glorie terug te krijgen, is het onderwerp van de informatieavonden. Met beelden wordt een indruk gegeven hoe de heide er in de toekomst uit gaat zien en hoe de militaire cultuurhistorische elementen weer een aansprekende plek krijgen op de heide.
De informatie worden in alle dorpen om de heide georganiseerd en wel op:

maandag 21 oktober om 20.00 uur: Buitenlust in Harfsen

donderdag 31 oktober om 20.00 uur: dorpshuis Het Hart Eefde

dinsdag 5 november om 20.00 uur: Het Dorpshuis in Almen

woensdag 6 november om 20.00 uur: Protestantse kerk in Epse

donderdag 7 november om 20.00 uur: 't Trefpunt te Gorssel

U bent van harte uitgenodigd op een van de informatieavonden over de komende veranderingen op de Gorsselse heide.